Disclaimer

De content van deze website is door de NATM met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de NATM aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De NATM is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming voor het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


Indien je nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via secretariaat@natm.nl