Privacyverklaring NATM

De Nederlandse Vereniging voor Travel Management [NATM] is toegewijd aan het beschermen van uw privacy en zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens als gewaardeerd lid, klant en gebruiker van onze website en eventuele NATM-apps. Hieronder wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens en gegevens over u verzamelen, opslaan en gebruiken wanneer u deze tools bezoekt en wanneer u transacties met ons verricht.
Het beschrijft ook de soorten gegevens die we verzamelen, hoe we de gegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat we u relevante en tijdige diensten leveren, en uw rechten om onze gebruik van die gegevens te beheren.
Dit beleid geldt alleen voor uw persoonlijke informatie op de NATM-website en -app. Op de website natm.nl staan veel links naar externe websites buiten onze controle, en we raden u aan altijd de privacyverklaringen van deze websites te controleren voordat u ze gebruikt.
Voor de doeleinden van dit beleid verwijst "NATM" naar de Nederlandse Vereniging voor Travel Management en enige andere NATM-subgroep. De verwijzing naar de "NATM-website" omvat ook alle NATM-apps.


Verzameling van Gegevens
NATM heeft het grootste respect voor de privacy van onze leden en bezoekers van onze website, en houdt zich volledig aan de Nederlandse wetgeving inzake
gegevensbescherming.
We verzamelen zeer specifieke, relevante informatie die noodzakelijk is voor ons om uw lidmaatschap te kunnen beheren. De persoonlijke en bedrijfsinformatie
die wordt verzameld van geregistreerde leden wordt alleen gebruikt om de status van leden te verifiëren en daarna om toegang te krijgen tot ledenbronnen en
gepersonaliseerde functies op de NATM-website/app.


NATM kan uw gegevens verzamelen en verwerken in de volgende omstandigheden:
Wanneer u zich registreert om de NATM-website/app te gebruiken.
Telkens wanneer u de NATM-website bezoekt, kunnen we gegevens van uw bezoek verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens,
locatiegegevens en andere communicatiegegevens (zie Cookiebeleid)
Telkens wanneer u uw gegevens aan ons bekendmaakt bij het melden van een probleem, het indienen van een klacht, het stellen van een vraag of het contact
met ons opnemen om welke reden dan ook.


Gebruik van Gegevens

NATM gebruikt uw gegevens alleen om haar producten te verbeteren en te distribueren naar haar leden. Onze communicatie met u kan via post, telefoon of e-mail zijn, of via uw online profiel op de NATM-website en/of -app.

Beperkte contactinformatie wordt ook gebruikt om de vermelding van het lid te maken in het ledenoverzicht op de website en op onze online evenementenregistratiepagina.

De communicatie van NATM is van vitaal belang om u op de hoogte te houden van hoe het NATM-lidmaatschap u kan helpen. We kunnen u van tijd tot tijd e-mails sturen met alleen voor leden bestemde communicatie om u te helpen optimaal van uw lidmaatschap te profiteren. U kunt uw contactvoorkeuren op elk moment bijwerken door uw lidmaatschapsprofiel op de NATM-website/app bij te werken of door ons een e-mail te sturen naar secretariaat@natm.nl.

Daarnaast zullen we u ook contacteren met belangrijke informatie met betrekking tot uw lidmaatschap (bijvoorbeeld wanneer het tijd is om uw jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te betalen). In deze gevallen verwerken we uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u.

Niet-leden

NATM zal de door u verstrekte gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over NATM-producten of -diensten. U krijgt op elk moment de mogelijkheid om u af te melden voor communicatie, mocht u dat wensen.


Openbaarmaking aan Derden
De persoonlijke en bedrijfsinformatie die van leden wordt verzameld, wordt alleen aan derden verstrekt met als doel diensten aan leden te leveren.
NATM maakt sommige gegevens van leden beschikbaar aan specifieke NATM-partners, alleen wanneer toegang tot een derde partij nodig is om NATM-diensten te verlenen. Op dit moment omvatten deze partners, maar zijn niet beperkt tot:
GBTA – met als doel het verstrekken van GBTA-updates en lidmaatschap alleen nadat u zich zelf aanmeldt op de GBTA-Hub.
Mollie Payment-tool - met als doel de administratie van NATM-conferenties/evenementen.
Evenementenbedrijf Azavista - met als doel de registratie van NATM-conferenties/evenementen.
KLM – met als doel het verstrekken van onze directe leden een persoonlijke Flying Blue Gold Card.

Mediapartners voor het redupliceren van databases bij het versturen van promotioneel materiaal naar degenen die ervoor hebben gekozen om in te schrijven. NATM presenteert informatie over derde leveranciers aan NATM-leden met gebruik van de verstrekte informatie. In gevallen waarin een mailing of
andere communicatie wordt uitgevoerd naar NATM-leden, worden de gegevens niet direct aan de leverancier van derden verstrekt, maar aan een erkend
mailinghuis dat gebonden is aan de bepalingen van de gedragscode van de Direct Marketing Association.
Mailing-, print- en fulfilmentbedrijven - NATM zal uw informatie alleen bekendmaken aan print- en fulfilmentbedrijven die namens NATM zaken doen en alleen voor een overeengekomen doel, zoals de distributie van tijdschriften, operationele ledenmailingen of marketingmailingen. Gegevens worden veilig overgedragen en, zodra het doel waarvoor ze zijn overgedragen is voltooid, worden ze verwijderd.
Deze derde partijen worden gecontracteerd met het strikte begrip dat ALLE gegevens die door NATM worden verstrekt, beperkt zijn tot het gebruik voor de doeleinden zoals uiteengezet in een overeenkomst en uitsluitend voor die doeleinden.


Informatie over Creditcardrekeningen
NATM slaat geen creditcardgegevens op. Uw creditcardgegevens worden verwerkt via onze betalingsgateway-serviceprovider. Dit bedrijf bewaart, deelt, bewaart of gebruikt geen persoonlijke informatie voor enig ander doel dan het verlenen van deze dienst aan NATM.


Bewaring van Gegevens
We bewaren uw gegevens slechts zo lang als nodig is om de doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld te vervullen.
Wanneer u bij ons koopt, bijvoorbeeld training, evenementen enzovoort, bewaren we die informatie gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het financiële jaar waarin u bij ons hebt gekocht. Het is onze wettelijke verplichting om deze gegevens voor belastingdoeleinden te bewaren.
Informatie over lidmaatschap wordt gedurende een periode van 10 jaar bewaard vanaf uw laatste vernieuwingsdatum, zodat u opnieuw lid kunt worden. Een vermelding dat u lid bent geweest en uw lidmaatschapsniveau wordt bewaard als onderdeel van ons register van lidmaatschappen.
Zodra de informatie niet langer nodig is om deze doeleinden te vervullen, wordt deze volledig uit ons systeem verwijderd.


Beveiligingsmaatregelen
NATM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat we risico's zoals verlies of ongeoorloofde toegang, vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking van gegevens hebben geminimaliseerd.
Als lid bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en accountinformatie. NATM is niet verantwoordelijk voor persoonlijke informatie die u ervoor kiest om via een online forum of op sociale netwerkservices op de website of in de NATM-app in te dienen.
Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens van NATM-leden te delen met derden zonder de goedkeuring van het lid zelf. Als een lid deze regel overtreedt, loopt dit lid het risico om van de NATM-website/app te worden verwijderd.


Contact met ons opnemen
NATM is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40530490.
U kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar NATM [Nederlandse Vereniging voor Travel Management, Postbus 146, 2130 AC Hoofddorp, Nederland], door ons telefonisch te bereiken via +31(0)85 212 90 29, of door ons een e-mail te sturen naar secretariaat@natm.nl.
We zullen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen binnen onze vereniging weer te geven.